знаци

същ. - указания, признаци, белези

Български синонимен речник. 2013.

Look at other dictionaries:

  • писмени знаци — словосъч. писмо, начин на писане, азбука …   Български синонимен речник

  • условни знаци — словосъч. легенда, код, шифър, ключ …   Български синонимен речник

  • кодна страница — (анг. code page) комп. кај оперативните системи МС ДОС и ОС/2: табела од знаци што оперативниот систем ги користи за испис на податоци на видеодисплејот постојат два вида табели: едната содржи множество од знаци вградени во РОМ меморијата на… …   Macedonian dictionary

  • шрифт — (гер. Schrift писмо) 1. комплет типографски слагачки знаци што се состојат од букви, бројки, интерпункциски знаци и др. 2. комп. збир на екрански или печатарски (принтерски) знаци со специфична форма шрифтот содржи и разни големини и стилови… …   Macedonian dictionary

  • аски — комп изговор за скратеницата АСКИИ (анг ASCII) в АСКИИ, аски знаци множество од 128 знаци од стандардот на АСКИИ …   Macedonian dictionary

  • инсигнии — (лат. insignia) мн. знаци, ознаки знаци на достоинство (на пр., круна, скиптар и др.) …   Macedonian dictionary

  • интерпункција — (лат. interpunctio) 1. реченични знаци 2. ставање на реченични знаци …   Macedonian dictionary

  • код — (фр. code) 1. шифра, клуч 2. меѓународен назив за систем на знаци, симболи за сигнализација и разбирање 3. комп. а) знак или множество знаци што се користат место други информации; 6) програмирање или изразување на еден алгоритам со некој… …   Macedonian dictionary

  • кодификатор — (лат. codificator) составувач на знаци или на зборник на знаци …   Macedonian dictionary

  • пунктуација — (лат. punctuatio) 1. ставање на правописни, интерпункциски знаци 2. интерпункциски знаци …   Macedonian dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.